Viaţa văzută prin lentila cernită a poemului

 20 februarie 2016 · Clara Mărgineanu

Privesc volumele trecute ca pe bornele kilometrice ale vieţii. Mă recompun din bucăţile de mozaic ale celor trăite, citite şi scrise. Etape şi fragmente. Despre etapa ,,Uşi zidite în alt destin” a scris criticul literar Gabriel Rusu, vechiul meu prieten de boemă literară şi coleg în TVR:

 

,, La a cincea carte de poezie, Clara Mărgineanu şi-a esenţializat rostirea lirică. Metafora este tot somptuoasă, sclipitoare pe alocuri, dar tonul s-a încărcat de o sobrietate simplă, mai potrivită în a relata viaţa văzută prin lentila cernită a poemului, mai la îndemînă atunci când istoriseşti despre adâncimea suferinţei.(…) Îmi pare că ambiţia ei este aceea de a se erija în postura de comediograf al unui univers interior aspru bântuit de fantasme încrâncenate. O disperare grea palpită în străfundurile fiecărui poem. Ceea ce reuşeşte de fiecare dată Clara Mărgineanu este să încarce versul de neliniştea existenţială autentică, făcându-ne să adăstăm la marginea poeziei ei şi să încercăm a ne înţelege pe noi înşine. La urma urmei, aceasta este menirea poetului.”
Gabriel Rusu
,,Adevărul”, 2000

TVR – marea ei iubire – marea ei durere…

Lasă un răspuns